Skip To Main Content

header-nav-mobile

mobile-main-nav

our-schools-mobile

logo-image

logo-title

Header-Nav-Container

Landing Nav

Breadcrumb

Chào mừng!

Trong  nỗ lực để phục vụ tốt hơn cho các gia đình nói tiếng Việt, Trường Học Khu Vực Prior Lake-Savage (PLSAS) đã phát triển phần này bằng tiếng Việt với thông tin mà các gia đình chúng tôi thường sử dụng.

Do cập nhật thường xuyên, không phải tất cả trang web của chúng tôi đều được dịch, vì vậy chúng tôi đã thêm nút Google Dịch vào menu trên cùng trên tất cả các trang của trang web của chúng tôi. Để sử dụng, hãy nhấp vào “Languages”, nhấp vào menu thả xuống của Google Dịch, sau đó chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Nếu bạn muốn chúng tôi thêm chủ đề vào trang web này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ input@plsas.org